Có giấy phép hoạt động
 
 

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VDT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÁM TỬ VDT : ĐỖ NGỌC ANH

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÁM TỬ VDT : ĐỖ NGỌC ANH

  • Thạc sĩ luật
  • Chuyên viên thừa phát lại
  • Luật sư ( Đoàn luật sư TP Hà Nội )
  • Thành viên sáng lập Công ty Thám Tử VDT
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC : PHẠM THỊ CHÂU LOAN

 

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC : PHẠM THỊ CHÂU LOAN

  • Cử nhân kế toán
  • Điều tra viên
  • Chuyên viên tư vấn tâm lý
  • Số năm kinh nghiệm : 07 năm
deneme